คอนแทคเลนส์สายตา เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

คอนแทคเลนส์สายตา เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

สายตาสั้น | Near-Sightedness (Myopia)

Etafilcon A

ราคาปกติ กล่อง 30 ชิ้น

840.- บาท

รวม VAT แล้ว

โปรโมชันพิเศษสำหรับสมาชิก

ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ตลอดอายุสมาชิก

โอซีเลนส์ คอนแทคเลนส์
รายวัน ชนิดใช้ครั้งเดียว

Ocylens Daily Disposable Soft Contact Lens

ชนิดเลนส์ Sphere/Aspheric
การใช้งาน สำหรับค่าสายตาสั้น
(Near-sightedness หรือ Myopia)
ชนิดสวมใส่ รายวัน (Daily Wear) ใช้ได้ครั้งเดียว
วัสดุผลิตเลนส์ Etafilcon A
ความโค้งของเลนส์
(Base Curve BC)
8.5 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(Diameter DIA)
14.2 มิลลิเมตร
ค่าสายตา (Power) -0.75 ถึง -12.00 D (หน่วยไดออปเตอร์)
ขนาดบรรจุกล่อง มี 2 แบบคือ กล่อง 2 ชิ้น และ 30 ชิ้น

Etafilcon A

ราคาปกติ กล่อง 30 ชิ้น

840.- บาท

รวม VAT แล้ว

โปรโมชันพิเศษสำหรับสมาชิก

ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ตลอดอายุสมาชิก

โอซีเลนส์ คอนแทคเลนส์
รายวัน ชนิดใช้ครั้งเดียว

Ocylens Daily Disposable Soft Contact Lens

ชนิดเลนส์ Sphere/Aspheric
การใช้งาน สำหรับค่าสายตาสั้น
(Near-sightedness หรือ Myopia)
ชนิดสวมใส่ รายวัน (Daily Wear) ใช้ได้ครั้งเดียว
วัสดุผลิตเลนส์ Etafilcon A
ความโค้งของเลนส์
(Base Curve BC)
8.5 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(Diameter DIA)
14.2 มิลลิเมตร
ค่าสายตา (Power) -0.75 ถึง -12.00 D (หน่วยไดออปเตอร์)
ขนาดบรรจุกล่อง มี 2 แบบคือ กล่อง 2 ชิ้น และ 30 ชิ้น

สายตายาว | Far-Sightedness (Hyperopia)

Etafilcon A

ราคาปกติ กล่อง 30 ชิ้น

840.- บาท

รวม VAT แล้ว

โปรโมชันพิเศษสำหรับสมาชิก

ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ตลอดอายุสมาชิก

โอซีเลนส์ คอนแทคเลนส์
รายวัน ชนิดใช้ครั้งเดียว

Ocylens Daily Disposable Soft Contact Lens

ชนิดเลนส์ Sphere/Aspheric
การใช้งาน สำหรับค่าสายตายาว
(Far-sightedness หรือ Hyperopia)
ชนิดสวมใส่ รายวัน (Daily Wear) ใช้ได้ครั้งเดียว
วัสดุผลิตเลนส์ Etafilcon A
ความโค้งของเลนส์
(Base Curve BC)
8.5 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(Diameter DIA)
14.2 มิลลิเมตร
ค่าสายตา (Power) +3.00 ถึง +4.00 D (หน่วยไดออปเตอร์)
ขนาดบรรจุกล่อง มี 2 แบบคือ กล่อง 2 ชิ้น และ 30 ชิ้น

Etafilcon A

ราคาปกติ กล่อง 30 ชิ้น

840.- บาท

รวม VAT แล้ว

โปรโมชันพิเศษสำหรับสมาชิก

ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ตลอดอายุสมาชิก

โอซีเลนส์ คอนแทคเลนส์
รายวัน ชนิดใช้ครั้งเดียว

Ocylens Daily Disposable  Soft Contact Lens

ชนิดเลนส์ Sphere/Aspheric
การใช้งาน สำหรับค่าสายตายาว
(Far-sightedness หรือ Hyperopia)
ชนิดสวมใส่ รายวัน (Daily Wear) ใช้ได้ครั้งเดียว
วัสดุผลิตเลนส์ Etafilcon A
ความโค้งของเลนส์
(Base Curve BC)
8.5 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(Diameter DIA)
14.2 มิลลิเมตร
ค่าสายตา (Power) +3.00 ถึง +4.00 D (หน่วยไดออปเตอร์)
ขนาดบรรจุกล่อง มี 2 แบบคือ กล่อง 2 ชิ้น และ 30 ชิ้น

จัดส่งฟรีทั่วราชอาณาจักร สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อ
สินค้าด้วยยอดซื้อรวมตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

จัดส่งฟรีทั่วราชอาณาจักร สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าด้วยยอดซื้อรวมตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

เลนส์สัมผัส โอซีเลนส์ (เอตาฟิลคอน เอ) เดลี่ ดิสโพสซิเบิล ซอฟท์ (ไฮโดรฟิลิก)
Ocylens (Etafilcon A) Daily Disposable Soft (Hydrophilic) Contact Lenses

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

คำแนะนำ
การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุ
แพทย์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น

คำเตือน
การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ผิดวิธี มีความเสี่ยงต่อ
การอักเสบ หรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียตา
อย่างถาวรได้

ข้อห้ามใช้
1. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาที่กำหนด
2. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น
3.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอน ถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม
ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน

ข้อควรระวัง
1. ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัส
2. ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน
3. ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้
4. ล้างมือ ฟอกสบู่ ให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนสัมผัสเลนส์
5. หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมาก หรือตาแดง ให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว
6. ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน

ผู้ผลิต : Pegavision Corporation, 2F-1, No. 5, Shing Yeh Street. Guishan District, Taoyuan City 333, Taiwan (R.O.C.)
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย : บริษัท เวสเทิร์น ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 98/27 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร 02-338-4000 ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เลขที่ น.12/2562 และใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เลขที่ ฆพ.1795/2562 และ 1796/2562

เลนส์สัมผัส โอซีเลนส์ (เอตาฟิลคอน เอ) เดลี่ ดิสโพสซิเบิล ซอฟท์ (ไฮโดรฟิลิก)
Ocylens (Etafilcon A) Daily Disposable Soft (Hydrophilic) Contact Lenses

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

คำแนะนำ
การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น

คำเตือน
การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ผิดวิธี มีความเสี่ยงต่อการอักเสบ หรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียตาอย่างถาวรได้

ข้อห้ามใช้
1. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาที่กำหนด
2. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น
3.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอน ถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน

ข้อควรระวัง
1. ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัส
2. ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน
3. ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้
4. ล้างมือ ฟอกสบู่ ให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนสัมผัสเลนส์
5. หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมาก หรือตาแดง ให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว
6. ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน

ผู้ผลิต : Pegavision Corporation, 2F-1, No. 5, Shing Yeh Street. Guishan District, Taoyuan City 333, Taiwan (R.O.C.)
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย : บริษัท เวสเทิร์น ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 98/27 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร 02-338-4000 ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เลขที่ น.12/2562 และใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เลขที่ ฆพ.1795/2562 และ 1796/2562

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.