นโยบายความเป็นส่วนตัว

PRIVATE POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

PRIVATE POLICY

เว็บไซต์ www.ocycontacts.com นี้ดำเนินการโดย บริษัท เวสเทิร์น ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เป็นเจ้าของซึ่งในที่นี้จะเรียกแทนว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา” หรือ “เวสเทิร์น ไบโอเทค”

บริษัท เวสเทิร์น ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมยึดมั่นที่จะปกป้องและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งครอบคลุมถึง ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลที่เราได้รับมาจากผู้ใช้บริการ ท่านผู้ใช้บริการ ลูกค้า และสมาชิก

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อทำความเข้าใจให้ดีก่อน โดยเมื่อท่านได้เริ่มใช้เว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นใดที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของอยู่แล้ว ยอมแสดงว่าท่านได้ตกลงและยินยอมต่อวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ ตามที่ได้บรรยายไว้ในนโยบายเหล่านี้แล้ว

บริษัทสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่เห็นสมควร และเวอร์ชั่นที่ปรับให้เป็นปัจจุบันแล้วจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลทั่วไป
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล วันเกิด เพศ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อาชีพ ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลการเดินทาง และความสนใจส่วนบุคคล ฯลฯ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อตอบคำถามหรือตอบสนองคำขอของท่าน และ/หรือ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ ที่ท่านได้เห็นชอบที่จะเข้าร่วม และ/หรือ เพื่อการวิจัยทางการตลาดอันเกี่ยวกับธุรกิจของเราและการจัดทำสถิติ และ/หรือ เพื่อส่งเสริมการวิจัยหรือการตลาดหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกขโมย ถูกแฮก สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือด้วยวิธีอื่นใด โดยไม่ใช่ข้อบกพร่องหรือความประมาทใดๆ ในส่วนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย

คุกกี้
คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อตามรอยข้อมูลการเยี่ยมชม ดังนั้นเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในอนาคต เซิร์ฟเวอร์อาจจะจำได้ในทันทีว่าท่านได้เคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นมาก่อนแล้ว เราใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์นั้น คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมที่จะทำลายไฟล์ใดๆ ในคอมพิวเตอร์ แต่มันถูกใช้เพียงเพื่อตามรอยข้อมูลการเยี่ยมชม เช่น ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไหน หน้าเว็บไหนที่ตามปกติแล้วผู้ใช้มักเริ่มและยุติการเยี่ยมชม และบ่อยครั้งแค่ไหนที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น เป็นต้น เราไม่ได้ใช้คุกกี้เพื่อตามรอยข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้จริง คุกกี้จะเพียงแต่บอกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใดที่ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในอดีต คุกกี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อหรือที่อยู่อีเมล อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ต้องการให้มีคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านก็สามารถกำหนดตั้งค่าในเว็บเบราเซอร์ของท่านได้เพื่อปิดการใช้งานคุกกี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้คุกกี้โดยเปลี่ยนค่ากำหนดของเบราเซอร์ อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่า หากท่านปิดการใช้คุกกี้ทั้งหมด ท่านก็อาจจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์นั้นๆ ได้

เว็บบีคอน
บางหน้าเว็บบนเว็บไซต์จะบรรจุ “เว็บบีคอน” หรือที่รู้จักกันว่า แท็กอินเทอร์เน็ต แท็กพิกเซล และเคลียร์กิฟส์ เว็บบีคอนเหล่านี้อนุญาตให้บุคคลภายนอกได้รับข้อมูล เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่อยู่ไอพี) ซึ่งได้ดาวน์โหลดหน้าเว็บที่มีบีคอนปรากฏอยู่ ยูอาร์แอลของหน้านั้นที่มีบีคอนปรากฏอยู่ เวลาที่หน้าเพจที่บีคอนปรากฏอยู่ถูกเปิดดู ประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เปิดดูหน้าเพจนั้น และข้อมูลในคุกกี้ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอก

เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน (SSL)
เว็บไซต์เหล่านี้นำเทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL มาใช้บนหน้าเพจที่ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลถูกป้อนเข้าไป เพื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกป้อนเข้าไปโดยลูกค้าจะมีการแลกเปลี่ยนอย่างปลอดภัย SSL คือเกณฑ์วิธีสำหรับเข้ารหัสข้อมูลที่มีค่า เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีการแลกเปลี่ยนบนอินเทอร์เน็ต ฯลฯ SSL สามารถป้องกันการดักจับและบิดเบือนข้อมูล และการปลอมแปลงโดยบุคคลภายนอกได้

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมโดยใช้แยกของแต่ละบุคคลหรือใช้ร่วมกัน และอาจถูกรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
– เพื่อทำการตลาดและการติดต่อสื่อสารกับท่านอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่เสนอโดยบริษัทฯ
– เพื่อติดต่อกับท่านเพื่อการวิจัยทางการตลาดและการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์
– เพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาการสรรหาบุคคลากรของท่าน หรืองาน หรือการสมัครงานของท่าน
– เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการดำเนินธุรกิจ
– เพื่อตอบคำถามหรือตอบสนองคำขอของท่าน
– เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ ที่ท่านได้เห็นชอบที่จะเข้าร่วม
– เพื่อการวิจัยทางการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และการจัดทำสถิติ
– เพื่อส่งเสริมการวิจัยหรือการตลาด เป็นต้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ หรือซึ่งท่านได้ให้ความยินยอม ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่จะถูกร้องขอหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายในประเทศไทย บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้อื่น และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยโดยปราศจากความยินยอมของท่าน
ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม บริษัทฯ จะขอข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจากท่าน และจะประกันการรักษาความลับของข้อมูลนั้น
ในบางกรณี เมื่อบริษัทฯ ต้องการจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลภายนอก เช่น สำนักงานใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย/สาขา หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ ท่านอาจถูกถือว่าได้ตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่บริษัทฯ กับบุคคลภายนอกจะได้ตอบคำถามหรือตอบสนองคำขอของท่านต่อไป และ/หรือ เพื่อจัดหาบริการที่จำเป็นให้แก่ท่านได้
ท่านจะมีสิทธิตกลงหรือไม่ตกลงกับการเปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนดังกล่าวหรือแม้แต่มีสิทธิจะปฏิเสธการรับการบริการเหล่านั้นในเวลาใดก็ได้
บริษัทฯ อาจเปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้
– ในบางแคมเปญส่งเสริมการขาย ผู้สนับสนุนแคมเปญอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม
– ในบางกรณี ท่านอาจได้รับการเสนอข้อมูลหรือข่าวพิเศษจากบุคคลภายนอก เมื่อท่านตกลงจะรับข้อมูลดังกล่าว
ชื่อและที่อยู่อีเมลของท่านจะถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกนั้น และท่านจะถูกถือว่าได้ให้ความยินยอมต่อการเปิดเผย
ดังกล่าวแล้ว
– ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อแจ้งบริษัทจัดส่งหรือจัดเตรียมการเดินทาง
บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสถานที่หนึ่งนอกประเทศไทยในกรณีพิเศษต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมจากท่านได้เช่นกัน นั่นคือ
1. หากการเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อการป้องกันหรือการตรวจพบอาชญากรรม หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของการสอบ
สวนหรือดำเนินคดี
2. หากการเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อการประเมินผล
3. หากการเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อการจัดทำสถิติหรือดำเนินการวิจัย
4. หากการเปิดเผยนั้นจำเป็นเพื่อทำให้บริษัทฯ ได้รับการบริการทางกฎหมาย
5. หากการเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของ หรือเกี่ยวพันกับคำสั่งหรือคำตัดสินของศาล
6. หากการเปิดเผยนั้นถูกร้องขอโดย หรือได้รับอนุญาตจาก หรืออยู่ภายใต้กฎหมายใดๆ
7. หากข้อยกเว้นอื่นใดที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้กระทำแบบเดียวกันนั้น

ทางเลือกของท่านในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านยินยอมที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ โดยทางจดหมาย เอสเอ็มเอส โทรศัพท์ อีเมล และแฟกซ์ บริษัทฯ จะติดต่อท่านผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารเหล่านั้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข่าว กิจกรรม สินค้า และบริการของเรา หากท่านมีข้อร้องเรียน คำถาม ปัญหา หรือคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมีอยู่กับบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล hello@ocycontacts.com เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯ ยินดีที่จะช่วยเหลือท่าน หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งสมเหตุสมผลต่อการจัดหาสินค้าหรือให้บริการบางประเภท บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือให้บริการดังกล่าวแก่ท่านได้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนไปให้แก่บุคคลอื่นเว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว หรือกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้นได้

การถอนความยินยอม การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล/เจ้าหน้าที่ข้อมูลของบริษัทฯ
หากท่านต้องการเข้าถึง และ/หรือ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง และ/หรือ มีข้อร้องเรียน คำถาม หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านต้องการถอนหรือจำกัดความยินยอมต่อการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯ โดยโทรศัพท์มาที่หมายเลข 023384002 หรือ กรอกแบบฟอร์มคำขอข้อมูลส่วนบุคคล (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือท่านอาจร้องขอสำเนาแบบฟอร์มนี้จากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลก็ได้เช่นกัน) แล้วส่งสำเนาแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วมาให้บริษัทฯ ทางอีเมลที่ hello@ocycontacts.com

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการสูญหายและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่เหมาะสม
โปรดจำไว้เสมอว่าการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการสร้างความปลอดภัยแก่ความเคลื่อนไหวของข้อมูลทั้งหมดผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่ก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ไหลเข้ามายังบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ไหลออกจากบริษัทฯ กลับไปยังท่าน

กฎหมายที่ใช้บังคับ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศไทย ข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และสิทธิและข้อผูกพันและการดำเนินการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะถูกส่งไปยังเขตอำนาจพิเศษของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.