วิธีการชำระเงิน

HOW TO PAY

วิธีการชำระเงิน

HOW TO PAY

ท่านลูกค้าและสมาชิกสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าได้โดยสะดวกใน 3 ช่องทาง โดยระบุวิธีการ
ชำระเงินที่ต้องการได้ในช่องที่กำหนดไว้เมื่อท่านเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินบนระบบออนไลน์ของเรา

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
หรือบัตรเดบิตของทุกธนาคาร
(Credit Card and Debit Card)

ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน
เข้าบัญชีของบริษัทฯ
(Banking Payment)

ชำระเงินด้วยวิธีการ
เก็บเงินปลายทาง
(Cash on Delivery or COD)

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
หรือบัตรเดบิตของทุกธนาคาร
(Credit Card and Debit Card)

ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน
เข้าบัญชีของบริษัทฯ
(Banking Payment)

ชำระเงินด้วยวิธีการ
เก็บเงินปลายทาง
(Cash on Delivery or COD)

1. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของทุกธนาคาร (Credit Card and Debit Card)
ระบบออนไลน์ของเราใช้ payment gateway ของ Omise ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แข็งแกร่งและได้รับความเชื่อถือมายาวนาน

2. ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ (Banking Payment) ดังนี้
ชื่อบัญชี : บริษัท เวสเทิร์น ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 068-7252-999

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 628-1020-100

ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 175-250-8180

แล้วส่งสลิปการโอนเงินมายังบริษัทฯ ทางไลน์ที่ @ocycontacts หรืออีเมลที่ hello@ocycontacts.com

โปรดโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ในหมายเลขข้างต้นเท่านั้น อย่าหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น บริษัท เวสเทิร์น ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด ไม่เคยแต่งตั้งผู้ใดให้มาทำหน้าที่เป็นผู้แทนรับชำระเงินของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากลูกค้าหรือสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นๆ ที่มิใช่บัญชีที่ระบุในข้างต้น จนได้รับความเสียหาย

สำหรับการเลือกชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเงินโอนตามสลิปที่ท่านส่งมาก่อน ด้วยเหตุนี้ จึงอาจเกิดความล่าช้าในการยืนยันการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าบ้าง บริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

3. ชำระเงินด้วยวิธีการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery หรือ COD)
ในกรณีที่ท่านลูกค้าและสมาชิกไม่สะดวกที่จะชำระเงินใน 2 ช่องทางข้างต้น ท่านสามารถเลือกชำระเงินที่ปลายทางเมื่อได้รับสินค้าได้ โดยสั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของ Shopee หรือ Lazada แทน

การออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
ท่านลูกค้าและสมาชิกสามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากเราได้ โดยกรอกข้อมูลที่ใช้ในการออกใบกำกับภาษีในบัญชีของท่านให้ครบถ้วนและถูกต้อง ได้แก่
– ชื่อบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
– หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือหมายเลขบัตรประชาชน (ในกรณีบุคคลธรรมดา)
– สำนักงานใหญ่ หรือรหัสสาขา
– ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งใบกำกับภาษี โดยแนบไปพร้อมกับสินค้าที่จัดส่งให้ท่าน หรือส่งแยกตามไปทางไปรษณีย์ในภายหลังโปรดทราบว่า ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในใบกำกับภาษีที่จัดออกไปแล้วนั้น ในบางครั้งอาจไม่สามารถทำได้ เนื่องจากพ้นระยะเวลาที่กฏหมายกำหนดไว้แล้ว บริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

การเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกัน
ในกรณีที่ท่านลูกค้าและสมาชิกมีความประสงค์ที่จะนำค่าใช้จ่ายในการซื้อเลนส์สัมผัสจากเราไปเคลมค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยของท่าน (บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันสุขภาพ) ท่านสามารถทำได้โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่งท่านสามารถนำไปทำเรื่องเคลมกับบริษัทประกันของท่านได้ด้วยตนเอง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.