ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกในครอบครัวโอซี

ขั้นที่ 1 : ซื้อกล่องแรก 840 บาท

* เงื่อนไขการสมัครสมาชิกคือ ต้องซื้อคอนแทคเลนส์ กล่องขนาด 30 เลนส์ จำนวน 1 กล่อง ที่ราคาปกติ 840 บาทก่อน
* สามารถซื้อสินค้าได้ในทุกช่องทาง โดยเก็บหลักฐานคือรหัส Barcode ข้างกล่องไว้

โครงการเริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563
อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่

ขั้นที่ 2 : กรอกใบสมัครสมาชิก

* กรอกใบสมัครสมาชิกโอซีออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระบุรหัส Barcode ของกล่องแรกที่ซื้อ
* สมาชิกภาพมีอายุ 1 ปี โดยไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ขั้นที่ 3 : กล่องต่อไป ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ตลอดอายุสมาชิก

* ใช้สิทธิสมาชิก ซื้อ 1 แถม 1 ได้ ในทุกช่องทางจัดจำหน่ายโดยแจ้งหมายเลขสมาชิกในออเดอร์ก่อนชำระเงิน
* จำกัดจำนวนกล่องแถมสูงสุดไม่เกิน 12 กล่องใหญ่ตลอดอายุสมาชิก
* ห้ามใช้สิทธิ 1 แถม 1 ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัท

ขั้นที่ 1 : ซื้อกล่องแรก 840 บาท

* เงื่อนไขการสมัครสมาชิกคือ ต้องซื้อคอนแทคเลนส์ กล่องขนาด 30 เลนส์ จำนวน 1 กล่อง ที่ราคาปกติ 840 บาทก่อน
* สามารถซื้อสินค้าได้ในทุกช่องทาง โดยเก็บหลักฐานคือรหัส Barcode ข้างกล่องไว้

โครงการเริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563
อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่

ขั้นที่ 2 : กรอกใบสมัครสมาชิก

* กรอกใบสมัครสมาชิกโอซีออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระบุรหัส Barcode ของกล่องแรกที่ซื้อ
* สมาชิกภาพมีอายุ 1 ปี โดยไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

ขั้นที่ 3 : กล่องต่อไป ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ตลอดอายุสมาชิก

* ใช้สิทธิสมาชิก ซื้อ 1 แถม 1 ได้ ในทุกช่องทางจัดจำหน่ายโดยแจ้งหมายเลขสมาชิกในออเดอร์ก่อนชำระเงิน
* จำกัดจำนวนกล่องแถมสูงสุดไม่เกิน 12 กล่องใหญ่ตลอดอายุสมาชิก
* ห้ามใช้สิทธิ 1 แถม 1 ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัท

Ocylens ใช้วัสดุเลนส์ชื่อว่า

ปริมาณน้ำ 58%

ป้องกันรังสี UV

* โปรดอ่านคำเตือน

Ocylens ใช้วัสดุเลนส์ชื่อว่า

ปริมาณน้ำ 58%

ป้องกันรังสี UV

* โปรดอ่านคำเตือน

ปฏิทินกิจกรรม
EVENT & ACTIVITIES

เราชาวไทยจะร่วมใจฝ่าทุกวิกฤตไปด้วยกัน

Ocylens ขอมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อใช้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคระบาดไวรัส COVID-19

2018-2019 Campus Visit

2018 -2019
University of Minnesota, USA

International Optics Fair

10-12 May 2019
Wenzhou, China

MIDO Eye Wear Expo

20 Feb 2020
Milan, Italy

2018-2019 Campus Visit

2018 -2019
University of Minnesota, USA

International Optics Fair

10-12 May 2019
Wenzhou, China

MIDO Eye Wear Expo

20 Feb 2020
Milan, Italy

เลนส์สัมผัส โอซีเลนส์ (เอตาฟิลคอน เอ) เดลี่ ดิสโพสซิเบิล ซอฟท์ (ไฮโดรฟิลิก)
Ocylens (Etafilcon A) Daily Disposable Soft (Hydrophilic) Contact Lenses

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

คำแนะนำ
การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุ
แพทย์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น

คำเตือน
การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ผิดวิธี มีความเสี่ยงต่อ
การอักเสบ หรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียตา
อย่างถาวรได้

ข้อห้ามใช้
1. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาที่กำหนด
2. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น
3.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอน ถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม
ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน

ข้อควรระวัง
1. ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัส
2. ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน
3. ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้
4. ล้างมือ ฟอกสบู่ ให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนสัมผัสเลนส์
5. หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมาก หรือตาแดง ให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว
6. ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน

ผู้ผลิต : Pegavision Corporation, 2F-1, No. 5, Shing Yeh Street. Guishan District, Taoyuan City 333, Taiwan (R.O.C.)
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย : บริษัท เวสเทิร์น ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 98/27 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร 02-338-4000 ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เลขที่ น.12/2562 และใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เลขที่ ฆพ.122/2563

เลนส์สัมผัส โอซีเลนส์ (เอตาฟิลคอน เอ) เดลี่ ดิสโพสซิเบิล ซอฟท์ (ไฮโดรฟิลิก)
Ocylens (Etafilcon A) Daily Disposable Soft (Hydrophilic) Contact Lenses

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

คำแนะนำ
การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น

คำเตือน
การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ผิดวิธี มีความเสี่ยงต่อการอักเสบ หรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียตาอย่างถาวรได้

ข้อห้ามใช้
1. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาที่กำหนด
2. ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น
3.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอน ถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตามควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน

ข้อควรระวัง
1. ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัส
2. ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน
3. ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้
4. ล้างมือ ฟอกสบู่ ให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนสัมผัสเลนส์
5. หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมาก หรือตาแดง ให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว
6. ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน

ผู้ผลิต : Pegavision Corporation, 2F-1, No. 5, Shing Yeh Street. Guishan District, Taoyuan City 333, Taiwan (R.O.C.)
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย : บริษัท เวสเทิร์น ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 98/27 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร 02-338-4000 ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เลขที่ น.12/2562 และใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เลขที่ ฆพ.122/2563

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.